KORITYÖT JA MAALAUS / MALMI

                                             

Tiedotus:

Kuluttaja-asiamies ja Autotuojat ry ovat yhdessä laatineet uudistetut mallitakuuehdot kuluttajille tarjottaville uusille henkilö- ja pakettiautoille. Niiden mukaan kuluttajalla on velvollisuus huolehtia omistamastaan autosta huollattamalla sitä asianmukaisesti ja huolto-ohjelman mukaisesti. 

Uusien mallitakuuehtojen mukaan kuluttaja voi valita korjaamon aiempaa vapaammin. Aikaisemmin kuluttajan oli teetettävä auton määräaikaishuollot maahantuojan valtuuttamassa korjaamossa uhalla, että takuu saattoi muuten raueta. Nyt hän voi valita itse, missä asiantuntevassa korjaamossa teettää autonsa määräaikaiset ja itse maksamansa huollot. Takuu on voimassa huoltopaikasta riippumatta.

Uusissa takuuehdoissa todistustaakka on takuunantajalla. Hänen on osoitettava, että autoon tullut vika johtuu asiakkaasta, ennen kuin hän voi kieltäytyä takuuvelvoitteiden täyttämisestä. Tällainen asiakkaasta johtuva syy voi olla esimerkiksi tapaturma tai se, että asiakas on käsitellyt autoa käyttö- tai hoito-ohjeiden vastaisesti tai muuten väärin tai laiminlyönyt Suomessa voimassa olevan huolto-ohjelman mukaiset huollot.

Uudistetut mallitakuuehdot pohjautuvat kuluttaja-asiamiehen yleisille mallitakuuehdoille. Niillä korvataan vuodelta 1994 peräisin olevat uusien autojen takuuehdot. Mallitakuuehtojen uudistamisen taustalla ovat kuluttajansuojalakiin vuoden 2002 alussa tulleet uudet säännökset siitä, mitä tietoja takuun antajan pitää antaa takuun sisällöstä, voimassaoloajasta ja -alueesta ja takuun rajoituksista sekä EY:n ns. ajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetus.  Kyseessä ovat ensimmäiset uuden kuluttajan-suojalainsäädännön mukaiset takuuehdot, jotka kuluttaja-asiamies on hyväksynyt.

Lähde kuluttajavirasto: 

Toivomme, että palaat palveluumme pian. Kiitos osoittamastasi kiinnostuksesta!